Admission requirements for a Bachelor’s degree (taught in Hebrew)

דרישות קבלה לעולים חדשים

למועמדים ללימודי תואר ראשון הנלמדים בעברית לשנת תשפ"ב 2021-2022 (בעלי תעודת סיום תיכון שאינה בגרות ישראלית)

מסמכים הנדרשים בעת ההרשמה ללימודים:

  • צילום תעודת זהות/דרכון
  • גיליון ציונים + דיפלומה מהתיכון
  • בחינת רמת עברית: יע"ל/אחר
  • תעודת עולה

הקבלה מותנית בתנאים הבאים:

1. אמי"ר

עמידה בהצלחה בבחינות המיון באנגלית (אמיר/ אמיר"ם) של המרכז הארצי לבחינות והערכה ברמה של 85 לפחות. (למעט במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ששם נדרש ציון 120 לפחות, וברנטגן ציון 100 לפחות).

להרשמה לבחינת אמי"ר

בחינות חלופיות לבחינת אמיר / אמירם:

טבלה
סוג בחינה ציון עובר

TOEFL

70

IELTS

70

ACT (English & Reading)

31

SAT (EBRW)

450

מכינת עולים

Basic

מסיימי תיכון מוכחים ממדינות דוברות אנגלית: אנגליה, ארה"ב, אוסטרליה, ניו זילנד ,אירלנד, דרא"פ - מקבלים פטור ממבחן רמת אנגלית.

חשוב לדעת! 85 בפרק האנגלית בפסיכומטרי (אמי"ר / אמיר"ם) הוא ציון סף לקבלה, אך במסגרת הדרישות לסיום לימודי התואר הראשון תצטרכו להשיג ציון גבוה יותר (134 ויותר) או לקחת קורסים באנגלית.

2. יע"ל

הקבלה מותנית בעמידה בהצלחה בבחינות המיון בעברית של המרכז הארצי לבחינות והערכה (יע"ל) בציון 84 לפחות. להרשמה לבחינת יעל

חשוב לדעת! ציון 84 הינו סף קבלה, אך במסגרת הדרישות לסיום לימודי התואר הראשון תצטרכו להשיג פטור (ציון 132 ומעלה) או לקחת קורסי עברית.

אפשרויות חלופיות:
סיום במכינה לעולים של בר אילן ברמה ד' לפחות.
בחינה במכינה ירושלמית ציון "טוב" – 80 ומעלה, יינתן פטור בהבעה עברית.
בוגרי אולפן מאוני' מוכרות ע"י בר אילן שקיבלו "פטור" מהבעה עברית- יהיו זכאים לפטור.

ניתן להירשם ללימודים - ולעשות את בחינות אמי"ר/ יע"ל במועד מאוחר יותר (עד מועד יולי כולל). קבלתכם תהיה "על תנאי" ולא סופית, עד לקבלת תוצאות הבחינות.

3. ערוצי קבלה:

קבלה לפי ציון פסיכומטרי (SAT/ACT) בלבד - לשנה"ל תשפ"ב

חובת הצגת תעודת סיום תיכון / דיפלומה.
שימו לב! אלו דרישות מינימום ואינן מבטיחות קבלה אוטומטית

טבלה
פקולטה מחלקה ציון פסיכומטרי חלק כמותי בפסיכומטרי דרישות נוספות

מדעי החיים

ביוטכנולוגיה

650

120
SAT math = 640

ביולוגיה חישובית

650

130
SAT math = 693

מדעי החיים

600

120
SAT math = 640

ביה"ס לאופטומטריה ומדעי הראייה

600

120

הנדסה

הנדסת חשמל

650

130
SAT math = 693

תיתכן דרישה למכינה קדם-אקדמית במתמטיקה / פיזיקה

מדעי החברה

כלכלה

600

125
SAT math = 666

ביה"ס לעבודה סוציאלית

600

+ ראיון אישי במחלקה

פסיכולוגיה חד חוגי

פסיכולוגיה דו חוגי

720

720

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

580

חוג משולב מדעי החברה

580

קרימינולוגיה

580

גיאוגרפיה והסביבה

550

חינוך מיוחד

600

+ ראיון אישי במחלקה

יעוץ חינוכי / חינוך מדיניות ומנהל

580

+ ראיון אישי במחלקה

תקשורת

600

מדעי המדינה

580

ניהול

600

מדעי הרוח

היסטוריה כללית

550

מוזיקה

550

+ מבחן כניסה

פילוסופיה

550

ספרות משווה

550

BA רב תחומי – מדעי הרוח

550

לימודי מידע

600

לימודים קלאסיים

550

מדעים מדוייקים

פיזיקה

600

125
SAT Maths 666

כימיה

600

120
SAT Maths 640

מדעי המחשב

690

130

מתמטיקה

630

130
SAT Maths 693

מדעי היהדות

לימודי א"י וארכיאולוגיה

550

אומנות יהודית

500

רב-תחומי במדעי היהדות

500

לימודי המזרח התיכון

500

תנ"ך

500

תלמוד

500

תושב"ע

500

תולדות ישראל ויהדות זממנו

500

לשון עברית

500

ספרות עם ישראל

500

מחשבת ישראל

500

מדעי המוח

מדעי המוח

685

125

משפטים

משפטים

720

טבלת המרה של ציוני SAT/ACT מול פסיכומטרי:

טבלה
פסיכומטרי SAT SAT range ACT

800

1590

1570-1600

36

780

1450

1560-1630

35

730

1500

1490-1520

34

720

1460

1450-1480

33

715

1430

1420-1440

32

700

1400

1390-1410

31

685

1370

1360-1380

30

670

1340

1330-1350

29

655

1310

1300-1320

28

640

1280

1260-1290

27

620

1240

1230-1250

26

605

1210

1200-1220

25

590

1180

1160-1190

24

570

1140

1130-1150

23

555

1110

1100-1120

22

540

1080

1060-1090

21

520

1040

1030-1050

20

טבלה
פסיכומטרי כמותי
(0-150)
SAT math
(200-800)
ACT math
(1-36)

120

640

28.8

125

666

30

130

693

31.2

ניתן לגשת לפסיכומטרי עד מועד יולי (כולל) בלבד!

קבלה לפי ממוצע בגרות זרה (שאינה בגרות ישראלית) בלבד

- לשנה"ל תשפ"ב ללא צורך בפסיכומטרי (חובת הצגת תעודת סיום תיכון / דיפלומה):

טבלה

מחלקה

מינימום ממוצע בגרות ישראלית

דרישות / הערות נוספות

אומנות יהודית

90

אופטומטריה

103

בדיקת מחלקה בהתאם לדרישות
(4 יח"ל מתמטיקה בציון 80)

ב.א. רב תחומי מדעי החברה

(תוכניות מובנות/ תעודה)

משתנה

https://desigprog.biu.ac.il/node/191

ב.א. רב תחומי מדעי החברה (זרועות הבטחון- תוכניות מורשה/ מגן/ ניצבים)

משתנה

https://mzb.biu.ac.il/allprograms

ביה"ס לחינוך - חינוך מיוחד

100

ראיון אישי

ביה"ס לחינוך - ייעוץ חינוכי

98

ראיון אישי

ביה"ס לחינוך - מנהיגות וניהול מערכות חינוך

98

ראיון אישי

ביה"ס לתקשורת

98

ביולוגיה חישובית

112

בלשנות / ספרות אנגלית

100

ציון מיון באנגלית: 120
בלשנות: ציון בגרות באנגלית 85 ב-5 יח"ל
ספרות: ציון בגרות באנגלית 95 ב-5 יח"ל

גאוגרפיה וסביבה

95

החוג המשולב למדעי החברה (פרט/כלל)

98

תכנית כלל - הפתיחה מותנית במס' הנרשמים

החוג המשולב למדעי החברה (ניהול משאבי אנוש)

103

החוג הרב-תחומי במדעי היהדות

90

החוג הרב-תחומי במדעי הרוח

90

היסטוריה כללית

95

כימיה חד חוגי / כימיה תרופתית

108

בגרות במתמטיקהXמס' יח"ל=340
ציון בגרות 80 ב5 יח"ל באחד מהמקצועות: כימיה/פיזיקה/ביוטכנולוגיה/מחשבים/ביולוגיה

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

90

ממוצע בגרות 85 לבעלי תעודת מורה דרך/תו תקן

לימודי המזרח התיכון

90

לימודי מידע/טכנולוגית אינטרנט

95

לימודים קלאסיים

90

לשון עברית ולשונות שמיות

90

מדעי המדינה

98

מוזיקה

95

בחינת כניסה

מחשבת ישראל

90

מתמטיקה

100

ציון בגרות במתמטיקה 90 ב-5 יח"ל

ניהול (לוגיסטיקה, ניהול טכנולוגיה)

100

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

98

ספרות משווה

90

ספרות עם ישראל

90

פילוסופיה

90

פיזיקה

ציון בגרות במתמטיקה ובפיסיקה 90 ב-5 יח"ל, בתנאי זכאות לתעודת בגרות.

קרימינולוגיה

98

תולדות ישראל ויהדות זמננו

90

תורה שבעל פה

90

תלמוד

90

תנ"ך

90

תרבות צרפת

90

 

 

מחלקות שאינן ברשימה (כמו משפטים, עבודה סוציאלית, מדעי החיים, ביוטכנולוגיה, הנדסה, מדעי המוח, פסיכולוגיה) - אין קבלה על בסיס ממוצע תיכון בלבד, ועל המועמדים להיבחן בנוסף בבחינה הפסיכומטרית/ SAT/ACT.

לפניכם מחשבון המרה חלקי בלבד למספר מדינות.

מדינות שאינן מופיעות ברשימה , ההמרה תתבצע אינדיווידואלית לכל מועמד – לאחר ההרשמה בלבד.

מעת לעת תעודכן רשימת המדינות.

AUSTRALIA

Canada

Eligibility: Israeli Bagrut Equivalency :   Ontario: 6 advanced 4U or 4M courses. Quebec: DEC diploma

FRANCE

GERMANY

Italy

Eligibility: Israeli Bagrut Equivalency : Diploma dell Esame di Stato

LATVIA

Netherlands 

Eligibility: Israeli Bagrut Equivalency :   VWO Diploma

SOUTH AFRICA

Switzerland 

Eligibility: Israeli Bagrut Equivalency : Federally recognized Maturitatauswis

UNITED KINGDOM

UNITED STATES

IB - INTERNATIONAL  BACCALAUREATE

קבלה לפי חישוב משולב בגרות עם פסיכומטרי - לשנה"ל תשפ"ב

באם אינך יכול להתקבל על בסיס "בגרות" תיכון בלבד, או פסיכומטרי בלבד, ניתן להיעזר ב"מחשבון סיכויי הקבלה" https://shoham.biu.ac.il/kabala/Psychometric.aspx

(הוראות: ציון בגרות משוקלל – להכניס ציון לאחר המרה. ציון בגרות במתמטיקה – 80 / 4 יחידות. ציון בגרות באנגלית – 80 / 4 יחידות. ציון בחינה פסיכומטרית  - לאחר המרה לפי הטבלאות לעיל. ציון מתמטיקה בפסיכומטרי – לאחר המרת SAT/ACT )

בכל מקרה, נוכל לבדוק את קבלתך באופן אינדיווידואלי ופרטני, לאחר ביצוע ההרשמה ללימודים בלבד.

לפרטים ושאלות נוספות:

ביה"ס הבינלאומי - מדור שיווק  intl.info@biu.ac.il   03-7384746

מדור שירות ומידע - בטלפון *9392 או באמצעות טופס פנייה או באמצעות שירותי ה-WhatsApp - ניתן לשלוח הודעה למספר 052-6171988 ונציגי המרכז ישיבו לכם גם כאן במהירות וביעילות.